EA și tehnologia informațională

Featured

arhitectura-enterprise-2Enterprise Architecture, pe scurt EA, este o disciplină bine definită pentru realizarea ordonată a analizei, proiectării, planificării și dezvoltării unei întreprinderi. Acest lucru este obținut printr-o abordare atotcuprinzătoare, în vederea implementării cu succes a strategiei organizației. De asemenea EA prevede adaptarea la schimbările survenite în mediul de afaceri, procesarea rapidă a informațiilor și actualizarea proceselor și tehnologiilor necesare executării strategiilor organizației.

Aceste practici se interpun diverselor aspecte ale activitățiilor unei întreprinderi pentru identificarea, motivarea și realizarea unor ajustări sau după caz schimbări în cadrul acesteia. Arhitectul întreprinderii, este responsabili pentru realizarea analizei structurii și proceselor de afaceri. El este cel desemnat să tragă concluzii din informațiile colectate pentru a evalua corespunzător obiectivele arhitecturii întreprinderii precum: eficiența, agilitatea și continuitatea unor activității complexe.

Advertisement

Service Level Agreement – a HIAL implementation proposal for eHealth Ontario

Featured

Tags

, , , ,

eHealth Ontario

eHealth Ontario

The SLA is a formal document outlining a service commitment provided by an IT service provider to one or more customers. The Service Level Management mission statement is to “plan, coordinate, negotiate, report and manage the quality of IT services at acceptable cost”.

The scope of the SLA project is to implement an enterprise framework that adapts to changing business priorities and service levels, define clear goals to shape the service offered by the provider, and avoid the back and forth associated with service level disagreements.

SLA benefits include open communication and the ability to manage the customers’ expectations. IT organizations also benefit from a clearer picture of what the users need, the ability to balance and adjust their resources to meet those expectations, as well as explicitly detail the costs associated with any given level of service.

For more details check the following attached PDF document:

pdf-icon

Running soapUI parameterized JUnit tests in parallel

Featured

Tags

,

I’m using JUnit 4.0 in tandem with SoapUI4.0, not just for unit tests, but also for integration or conformance tests. Typically, we iterate over all test cases of a given test suite in a soapUI project and validate each test case.

parallel processing

parallel processing

One article that really inspired me to write this blog is located here: http://hwellmann.blogspot.com/2009/12/running-parameterized-junit-tests-in.html
As soapUI tests are not heavily relying on CPU power on the client machine the increase of performance is significant when running tests in parallel. If running hundreds of such test the performance can increase hundreds of times. This is just a rough estimate and nothing is set in stone.

So, enough with empty words and let’s see how things are working:

Parameterized tests
Structure of a parameterized test class
To mark a test class as a parameterized test, you must first annotate it with @RunWith(Parameterized.class). The class must then provide at least three entities:

1. A static method that generates and returns test data,
2. A single constructor that stores the test data, and
3. A test

In our case instead of using the @RunWith(Parameterized.class) we are going to use the @RunWith(Parallelized.class)without changing anything else in the actual parameterized class. Actually to test the performance is good to have both declarations in the header and comment them alternatively before running the test cases to measure the performance.
So, use the below class as is without making any changes and place the class into the same package as your JUnit test class. Eventually you can change the number of threads from 16 to another number.

public class Parallelized extends Parameterized
{
  
  private static class ThreadPoolScheduler implements RunnerScheduler
  {
    private ExecutorService executor; 
    
    public ThreadPoolScheduler()
    {
      String threads = System.getProperty("junit.parallel.threads", "16");
      int numThreads = Integer.parseInt(threads);
      executor = Executors.newFixedThreadPool(numThreads);
    }
    
    @Override
    public void finished()
    {
      executor.shutdown();
      try
      {
        executor.awaitTermination(10, TimeUnit.MINUTES);
      }
      catch (InterruptedException exc)
      {
        throw new RuntimeException(exc);
      }
    }

    @Override
    public void schedule(Runnable childStatement)
    {
      executor.submit(childStatement);
    }
  }

  public Parallelized(Class klass) throws Throwable
  {
    super(klass);
    setScheduler(new ThreadPoolScheduler());
  }
}

Now the JUnit test class will look something like this:

import static org.junit.Assert.*;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.List;

import org.apache.xmlbeans.XmlException;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.runners.Parameterized;
import org.junit.runners.Parameterized.Parameters;

import com.eviware.soapui.impl.wsdl.WsdlProject;
import com.eviware.soapui.model.support.PropertiesMap;
import com.eviware.soapui.model.testsuite.TestCase;
import com.eviware.soapui.model.testsuite.TestRunner;
import com.eviware.soapui.model.testsuite.TestRunner.Status;
import com.eviware.soapui.model.testsuite.TestSuite;
import com.eviware.soapui.support.SoapUIException;

@RunWith(value = Parameterized.class)
//@RunWith(Parallelized.class)
public class soapUITest { // This is the parameter for each instance of the test.
  private TestSuite suite;

  public soapUITest(TestSuite suite) {
	this.suite = suite;
  }

  @Parameters
  public static Collection getParameters() throws XmlException, IOException, SoapUIException {
	WsdlProject project = new WsdlProject("c://Projects//QA//sometest.xml");
	Collection testSuites = project.getTestSuiteList();
	
	Collection parameters = new ArrayList(testSuites.size());
	for (TestSuite suite : testSuites) {
	  parameters.add(new Object[] {suite});
	 }
	 return parameters;
  }

  @Test
  public void testOneTestSuite() {
	List testCases = suite.getTestCaseList();
		for (TestCase testCase : testCases) {
		  System.out.println("Running SoapUI test [" + testCase.getName() + "]");
		  TestRunner runner2 = testCase.run(new PropertiesMap(), false);
		  assertEquals(Status.FINISHED, runner2.getStatus());
  }
}

Localizarea și internaționalizarea

Mobile Internationalization

Mobile Internationalization

Mobile app internationalization (I18n) is the process of customizing your code so that it’s ready for localization and able to be modified and released in multiple languages. Mobile app internationalization needs to come one step ahead of the mobile app localization process as your code needs to be ready to handle the localized content when it’s created. Think of localization as customizing the content and internationalization as customizing the code.

Internaționalizarea aplicațiilor mobile (I18n) este procesul de personalizare a codului dvs. astfel încât să fie gata pentru localizare și să poată fi modificat și lansat în mai multe limbi. Internaționalizarea aplicațiilor mobile trebuie să vină cu un pas înaintea procesului de localizare a aplicațiilor mobile, deoarece codul dvs. trebuie să fie gata pentru a gestiona conținutul localizat atunci când este creat. Gândiți-vă la localizare ca la personalizarea conținutului și la internaționalizare ca la personalizarea codului.

Deși localizarea nu trebuie neapărat să fie planificată înainte de procesul de dezvoltare, internaționalizarea aplicațiilor mobile trebuie planificată deoarece, în cele mai multe cazuri, este mai greu să modifice codul pentru internaționalizare după ce acesta a fost creat.

În timp ce procesul de internaționalizare ajută la modificarea codului într-un mod care permite adaptarea la adăugările viitoare de noi locații, trebuie să rețineți că nu există standarde pentru acest lucru. Nu există niciun arhetip care să se adapteze perfect fiecărei localități și vor trebui efectuate modificări pe măsură ce sunt identificate nevoile diferite ale diferitelor regiuni sau locații.

Atunci când dezvoltați aplicația pentru o altă piață, țară sau chiar stat, trebuie să vă asigurați că aplicația respectă toate legile locale. Indiferent dacă distribuiți aplicația prin App Store sau Google Play, veți fi totuși responsabili pentru toate problemele legale care apar cu aplicația dvs.

Trebuie să vă asigurați că aplicația dvs. respectă legile și reglementările locale și, dacă nu, este posibil să fie necesar să schimbați anumite părți sau aspecte ale acesteia pentru a vă adapta diferitelor piețe. De asemenea, trebuie să rețineți că problemele legale ar putea apărea în funcție de modul în care aplicația mobilă este în realitate utilizată și nu doar de intenția modului în care trebuia să fie utilizată.

Modificări de cod

Întregul aspect al internaționalizării aplicațiilor mobile este de a modifica codul pentru a deschide calea spre localizare. Acest lucru înseamnă că, codul este capabil să încarce conținut din mai multe fișiere reprezentând locurile locale acceptate, să comute între conținutul diferit și setările în funcție de ce limbă locală este aleasă, precum și să suporte și să afișeze conținutul diferitelor locații cu lungimi și formate diferite.

Separați conținutul de cod

Primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci în ceea ce privește internaționalizarea aplicațiilor mobile este separarea conținutului de baza de cod. Niciunul din conținutul aplicației nu poate fi static în cadrul codului pentru a vă permite să creați diferite versiuni ale acelui conținut, care este încărcat dinamic și adaptat pentru fiecare regiune locală.

Acest lucru este diferit de forking code, deoarece nu veți crea copii diferite ale codului dvs. pentru fiecare locale, în schimb, veți colecta și stoca conținutul dvs. într-un depozit central pentru a putea crea cu ușurință versiuni diferite ale acelui conținut noi locații pe care doriți să le adăugați și să le încărcați în aplicație fără a vă afecta codul. Acest lucru face mai ușor pentru echipa de dezvoltare să lucreze la dezvoltarea aplicației în timp ce traducătorii sau membrii echipei care se ocupă de procesul de localizare pot lucra separat.

Autentificarea Temeinică a Clienților

sca-psd2

Ce înseamnă autentificarea temeinică a clienților, cunoscută în limba engleză sub numele de „Strong Customer Authentication” sau SCA pe scurt?

Autentificarea temeinică a clientului este definită ca o autentificare bazată pe utilizarea a două sau mai multe elemente clasificate drept cunoștințe, posesii și inerențe. Să vedem așadar ce înseamnă fiecare în parte.

Elementul cunoștințe reprezintă ceva ce numai utilizatorul știe cum ar fi de exemplu o parolă ce conține numele câinelui utilizatorului. Elementul posesie reprezintă ceva ce numai utilizatorul posedă cum ar fi de exemplu codul numeric personal sau cardul bancar iar elementul inerență reprezintă ceva ce utilizatorul este, cum ar fi amprenta digitală.

Aceste elemente de autentificare trebuie să fie independente unele de altele, prin faptul că devoalarea uneia să nu compromită fiabilitatea celorlalte. Această metodologie de autentificare este astfel concepută încât să protejeze confidențialitatea datelor clienților. Totodată metodologia trebuie să respecte reglementările internaționale, cum ar fi PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) și desigur PSD2.

PSD2 reprezintă a doua iterație a „Directivei privind serviciile de plată” (Payment Services Directive – PSD), o directivă a Uniunii Europene (UE) introdusă prima dată în 2007 pentru a reglementa serviciile de plată și furnizorii de servicii de plată (payment service providers – PSP). Această directivă europeană, PSD, a permis o mai bună concurență paneuropeană vizavi de participarea furnizorilor de servicii la industria de plăți, în timp ce directiva amenință să rupă monopolul industriei bancare privind facilitarea plăților securizate online. Mulți sunt preocupați astăzi de implicațiile adaptării tehnologiei la SCA în PSD2 însă motivele de îngrijorare nu sunt justificate. Concurența pe piața globală a firmelor de securitate oferă o gamă largă de produse IAM – Identity and Access Management adaptate la nevoile și legislația actuală.

În continuare sunt listate câteva dintre soluțiile existenta pe piață.

Oracle Identity Management
Microsoft Azure Active Directory
Okta Identity Cloud
ForgeRock Identity Platform

Dan Bârsan

Care este rolul unui arhitect de program?

software-architectCare este rolul unui arhitect de program?

„Arhitect” de aplicații este numele dat uneori unei persoane importante care lucrează în departamentul de dezvoltare software alteori acest apelativ este acordat celor care înțeleg funcționalitatea unei anumite aplicații. Pentru unii oameni această titulatură este văzută doar ca un pas înainte în cariere profesională iar pentru majoritatea oamenilor cuvântul arhitect descrie o persoană care trasează linii și dreptunghiuri pe o planșă.

Una peste alta vorbind de „arhitect” și arhitectura de aplicații majoritatea dintre noi nu știu în fapt ce exprimă acest termen. În articolul de față voi încerca să clasific rolurilor de arhitect și să le descriu cu mai multe detalii.

Nu există doar un singur tip de arhitect

În teorie există un număr destul de mare de titulaturi care specifică o poziție de arhitect. De exemplu există arhitectul de sistem, de business, de software, de aplicație sau poziția de enterprise arhitect. Probabil din acest motiv, o mulțime de cărți și articole definesc oarecum diferit aceste roluri, definițiile date uneori excluzându-se reciproc. Pentru a simplifica modul de clasificare al pozițiilor de arhitect voi defini rolul respectiv în funcție de nivelul de abstractizare al percepției noțiunii de software.

I. În marile corporații, care dețin sisteme informatice proprii ce sunt necesare sprijinirii proceselor externe, există poziția de Enterprise Arhitect. Persoana, care deține această poziție, are responsabilitatea de a conduce o analiză globală a afacerilor întreprinderii și de a proiecta o soluție de afaceri care să satisfacă nevoilor companiei în ansamblul său. Deși rolul în cauză necesită cunoștințe tehnice, cel mai important aspect al poziției respective este înțelegerea nevoilor de business ale organizației. Adesea arhitectul enterprise poate sugera dezvoltarea unei soluții dedicate sau poate selecta soluția software optimă pentru sprijinul proceselor de securitate, gestiune și producție ale organizației.

II. Coborând pe o scara abstractizării noțiunii de software, întâlnim o poziție de Architect de Sistem. Persoana care deține acest rol este mandatată să proiecteze interacțiunea dintre sisteme și impune restricții privind utilizarea platformelor și al aplicațiilor. În plus, ea stabilește standardele globale prin care sunt interconectate sistemele și cu ajutorul cărora se realizează comunicarea și o bună funcționare a acestora.

III. Pe scara inferioară de abstractizare a poziției de arhitect, putem observa că rolul arhitectului începe să se amestece cu cel al programatorului. Desenele, care apar uneori pe planșele de proiectare, pot fi mai frecvent transferate în componente, biblioteci, straturi sau chiar clase și metode. Aceasta este poziția de Arhitect de Aplicație sau Software Architect. Această persoană operează de obicei într-un domeniu care se ocupă de implementare unei aplicații sau a unui sistem informatic. Sarcina sa principală este de a monitoriza întregul sistem, de a înțelege toate interacțiunile dintre componente la un anumit nivel de abstractizare, precum și de a defini limitările și cerințele codului sursă.

Așa cum am menționat anterior, această clasificare este doar o simplificare a descrierii rolului de arhitect. Scopul meu este să evidențiez faptul că a spune „arhitect” în ceea ce privește dezvoltarea de software nu este suficient. După cum am arătat pot exista mai mulți arhitecți cu responsabilități diferite într-o singură organizație. De asemenea, același tip de arhitect poate face lucruri diferite în organizații diferite. Probabil că aceasta este sursa celei mai mari ambiguități atunci când vine vorba de cuvântul „arhitect”.

va continua,

Tradiţia și obiceiurile noastre

boul-instrutat

Boul înstruțat

În dezbaterea publică se aduc în discuție adesea valorile noastre autentice, tradiția noastră moștenită și desigur, obiceiurile pe care noi, românii, le avem și pe care unii le onorează iar alții le desconsideră. Pentru cei care ne hulesc sau care probabil au alte valori morale și spirituale decât avem noi, românii, aș vrea să fac câteva precizări.

La remarca acestora că “vezi, Doamne”, tradiția nu ar fi decât o iluzie a permanenței noastre peste timp și spațiu pe aceste meleaguri, vreau să le răspund astfel: Până nu guști din vinul învechit nu ai cum să-i cunoști savoarea. Da, tradiția vine din vechime dar ea reprezintă suma valorilor noastre și nicidecum a defectelor. Celor care susțin că obiceiurile noastre sunt, în fapt, niște tradiții pe cont propriu care nu mai au nici o relevanță în contextul actual, aș vrea să le replic următoarele: Obiceiurile populare și tradiția nu reprezintă altceva decât viaţa Bisericii în Duhul Sfânt. Biserica văzută ca sumă a noastră a tuturor care ne mai numim români și cărora nu le este rușine să afirme acest lucru, oriunde s-ar afla.

Pentru noi, tradiția reprezintă un reper la care să ne racordăm, un punct fix la care să aspirăm. Pentru cei desprinși de turmă însă, tradiția este asimilată unei închisori, fără a realiza faptul că ei înșiși promovează la rândul lor, prin prisma noilor curente de gândire la care aderă, o altă cultură. Probabil mai pragmatică, mai materialistă sau mai libertină. Conștienți sau nu de acest lucru, promotorii noilor curente încearcă din răsputeri să-și creeze o identitate și o tradiție proprie distinctivă de a celorlalți.

În realitate, tradiţia ne caracterizează pe noi, pe părinții noștri și pe cei trecuți la cele veșnice. Păstrând tradiția nu înseamnă că suntem învechiți sau demodați. În tradiția noastră creștin ortodoxă, așa învechită cum o caracterizează unii, nu viii sunt morţi, ci morţii sunt vii și trăiesc în continuare în inimile noastre.

Sărbători fericite!

Dan Bârsan

Vizitează și https://www.voci.ro/boul-instrutat-obicei-de-sanziene/

Groovy SoapUI Assertion

regularexpression

// Sample Regex
// Regex to find hl7 inthe reponse at lease 10 times : hl7{10,}
// Regex to find email : (“(\\w+@\\w+\\.[A-Za-z]{2,4})”)
// Regex to find various types of phone number: regexChecker(“( [0-9]( |-)?)?(\\(?[0-9]{3}\\)?)(( |-)?[0-9]{3})(( |-)?[0-9]{4})”, Response);

import java.util.regex.*;

def rawResponse = messageExchange.getResponseContent().toString()
def Response = rawResponse.replaceAll(“\\r\\n|\\r|\\n”, “”);
def valString = “45612368.*45612388” // These are two values from the Response

String myRegex = valString
Matcher digitMatcher = Pattern.compile(myRegex).matcher(Response)
boolean eval = digitMatcher.find();

if (eval == true )

{ log.info “Passed”}
else
{ log.info “Failed”}

assert eval == true

Necredinciosul

lacrimi-pocainta

Cred Doamne şi mărturisesc,
Din nou a nu ştiu câta oară
Iertare de păcat să-mi dai 
La fel ca şi odinioară

În neagra-mi chibzuinţă
Meschină şi lumească
Te-am ignorat pe Tine
Şi Pronia Cerească

Lucrat-am zile multe
Bogate, îmbelşugate
Şi când vorbeam de Tine
Te lucram pe la spate

Cu vorbele-mi puţine
Ce Tu le înmulţeşti
Ma rog eu ţie Doamne
O, cât de darnic eşti

M-am sumeţit în faţa Ta
Împins fiind de pierzare
Nesocotitute-am pe Tine
Cel care-mi eşti salvare

Nu-s vrednic să-ţi grăiesc
Şi-n versurile-mi fade
Şă-ţi cer iertare cu-n talant
Ce gândul meu sloboade

Dar după cum vezi nu mai rabd
Tăcerea-ţi e asurzitoare
Căci într-atât eu Ţi-am greşit
Încât şi liniştea mă doare

Iată mă spovedesc în poezie
Şi lumea-ntreagă o să ştie
Necredinciosul
Ce mult rău ţi-a făcut el Ţie

Dan Bârsan

Watch your language

Tags

Dear Google Translator,
I’m writing to you in English and not in Romanian not because you wouldn’t understand what I want to tell you but because my friends, the programmers, who developed your algorithms, prefer to read their daily news in English. I didn’t tell you until now how much I appreciate the job you are doing. You have mastered already 97 distinct languages, being by far the most famous polyglot of all times. Not even ancient Babel compares to you. Also, I appreciate you being so obliging and available every time we are looking for you.

I also admire you because you have detected, at some point in time, that Moldavian and Romanian languages are same and you’ve dropped the false pretended language, giving shit this way to all those politicians claiming the opposite. I’m proud of you because of this. Not many “politically correct” entities, like you, have the courage to do this. For instance your Romanian fellow the Romanian DEX, is full of shit. You know what you should do? You should actually teach some lessons at the Romanian academy of literature. The academicians there are some extremely large guys, actually obese people, who ate too much bullshit while writing their theses. Therefore they can’t move anything, anymore in the field of linguistics and are striving to survive, collecting their large wages from the academy.

I really enjoy spending time with your relative, Ngram Viewer as well. What an individual he is. What a character. He managed to collect information from over 25 million books and more than 5 billion pages. That made him really smart but not as clever as you are. You are still holding the key to solve the mystery of language evolution and the Origin of Language. In 1866, the Linguistic Society of Paris went so far as to ban debates on the subject. The origin of language in the human species is a widely discussed topic today. Despite this, there is no consensus on ultimate origin or age because of the fat politicians ignoring you. But I know you have it in you. You can prove it with the help of some shrewd programmers. I hope you know that I’m not trying to flatter you. You know why I’m saying this, right? I actually beat the saddle so the horse understands. Those fat guys I was telling about might actually read what I’m writing to you and reconsider their position about the Romanian dictionary. You, Google Search and Ngram Viewer are capable of showing the whole world a new perspective of the origin of language. If those fat guys are going to lose their wages because of you, then maybe they’ll reconsider their work and start fixing some obvious gaps in the Romanian dictionary.

For instance you can easily show and tell those fat useless scientists about the number of homonyms that exists in the Romanian language but doesn’t exist in any other language. Romanian language contains over 400 such homonym words. This tells us something about the age of the language if you know how to interpret the different meanings of the same word. Also the Romanian language has lots of interjections pronounced and spelled exactly as the animals pronounce them. We all know that animals don’t lie but those beasts called linguistic scientists do. We find in the Romanian language over 900 monosyllabic, easy to pronounce words. This language simplicity forges over time when people speak their language for over 5000 years without writing it down on paper. They have simply refined it and keep it simple, so it looks like a brilliant diamond today. If you don’t mind I’m going to show you a Romanian poem depicting its own language.

Romanian church in Jerusalem - Mihai Eminescu

Romanian church in Jerusalem – Mihai Eminescu

A treasure is our language that surges
From deep shadows of the past,
Chain of precious stones that scattered
All over our ancient land.

A burning flame is our language
Amidst a people waking
From a deathly sleep, no warning,
Like the brave man of the stories.

Our language is made of songs
From our soul’s deepest desires,
Flash of lighting striking swiftly
Through dark clouds and blue horizons.

Our language is the tongue of bread
When the winds blow through the summer,
Uttered by our forefathers who
Blessed the country through their labour.

Our language is the greenest leaf
Of the everlasting forests,
Gentle river Dniester’s ripples
Hiding starlight bright and shining.

Utter no more bitter cries now
That your language is too poor,
And you will see with what abundance
Flow the words of our precious country.

Our language is full of legends,
Stories from the days of old.
Reading one and then another
Makes one shudder, tremble and moan.

Our language is singled out
To lift praises up to heaven,
Uttering with constant fervour
Truths that never cease to beckon.

Our language is more than holy,
Words of homilies of old
Wept and sung perpetually
In the homesteads of our folks.

Resurrect now this our language,
Rusted through the years that have passed,
Wipe off filth and mould that gathered
When forgotten through our land.

Gather now the sparkling stone,
Catching bright light from the sun.
You will see the endless flooding
Of new words that overflow.

A treasure will spring up swiftly
From deep shadows of the past,
Chain of precious stones that scattered
All over our ancient land.

In the end I would like to thank you again Google for everything you already did for us. It’s not going to take long until people will realize how many lies have been told about their language, history and customs. You helped us making huge leaps, coming from the medieval ages to the times of the modern era. Now space is the final frontier. These are the voyages of the Romanian DEX. Its five-thousand years mission: to explore strange new words, to seek out new forms and new civilizations, to boldly go where no language has gone before.
Cheers,
Yours Truly, Dan

Open Services Gateway initiative – OSGi

Tags

,

Alianţa OSGi este un consorţiu internaţional de inovatori in domeniul tehnologiei software. Acest grup promovează un proces matur si fiabil care asigură interoperabilitatea aplicaţiilor şi servicilor. Interoperabilitatea se realizeaza pe baza unei platfome de integrare a componentelor. Platforma de servicii OSGi este distribuită în multe aplicaţii şi servicii ale companiilor de top cât şi pe diverse pieţe din industria informatică. Astfel piaţa telefoniei mobile cea a automatizărilor sau piaţa telecomunicaţiilor sunt câteva dintre industriile care folosesc această tehnologie.

Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cunoştinţe prealabile din disciplinele de programare: Programarea în limbajul Java.

pdf-icon
Tehnologia OSGi

Inspirat de Iustin Pârvu

Tags

,

PARINTELE IUSTIN – “Cuvânt cu putere multă” despre PERVERTIREA ROMÂNILOR: “Omul nostru se lasă minţit, cauta senzaţionalul, dacă un lucru nu i se prezintă ca iesit din comun, umflat, mincinos, nici nu-l ia în seamă”. “Nenorocirea este că întotdeauna ţara noastră a fost repartizată să fie dirijată de oameni fără inimă. Au o inimă, dar e o inimă secătuită, o inimă din material plastic… Păi numai numele mai e de român, că românul nu mai este, săracul, s-a pierdut… Şi Europa, la ora actuală, este o mare Rusie. Nu putem să vorbim altfel, că este acelaşi lucru”

Parintele Iustin Parvu si Monahii

Parintele Iustin Parvu si Monahii

Inspirat de Iustin Pârvu

Nenorocirea este că întotdeauna,
ţara noastră a fost repartizată,
puterilor, ca să fie dirijată,
de oameni fără inima curată.

De fapt ei au o inimă,
dar e o inimă secătuită,
o inimă din plastic sluţită,
de dragoste de neam părăsită.

Numai numele-l mai au de român,
că românul din ei nu mai este,
săracul, s-a pierdut sufleteşte,
el neamul nu-şi mai ocroteşte.

Europa a ajuns la ora actuală,
asemenea Rusiei, un mare imperiu,
Nu putem să facem alt comentariu,
este acelaşi lucru derizoriu.

Tinerii noştri termină şcoala,
şi nu au alte gânduri decât,
să plece-n străinătate numaidecât,
slugă la străini pe orişicât.

Ei nu se gândesc că pământul ăsta,
este aşa bogat, frumos, şi fertil,
încât s-ar putea apuca posibil,
să facă agricultură profitabil.

Bine măi, dar voi sunteţi de aici,
părinţii voştri v-au ţinut la şcoală,
de-aţi învăţat, şi-o socoteală,
O facultate, un doctorat şi o morală.

Cum îi laşi pe toţi ai nimănui aici?
Care este rostul tău în viaţă?
Să te aşezi numai tu în faţă?
Si pentru aproape, o inimă de gheaţă.

Iubeşte-l pe aproapele tău,
ca pe tine însuţi să-l iubeşti!
Asta-i porunca, să pleci dacă doreşti,
în lume, la străini să argăţeşti.

versificarea Dan Bârsan

Interviu transcris după filmul “Cuvânt cu putere multă”: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2013/07/04/parintele-iustin-cuvant-cu-putere-multa-video/